BYGGE NYTT?

SKAL DU BYGGE?

Vi er forhandler av HIBA hus og hytter. Gjennom 50 år er det bygget HIBA hus® for generasjoner i Norge. Ta gjerne kontakt med oss om du vil vite mer om en eller flere av disse husene.

Hvis du ønsker annen bolig eller hytte enn hva vi tilbyr via HIBA så får vi det tegnet etter dine ønsker og skisser. Vi løser byggeprosessen fra prosjektering til ferdigstillelse med egne kapasiteter og seriøse samarbeidspartnere. Det vil gi deg som kunde en trygghet under strukturerte forhold.

Vi løser både prosjektering og utføring av arbeidet, samt koordinering av andre fagområder. I praksis så forholder kunden (byggherren) seg hovedsakelig kun til oss. Vi samarbeider med seriøse samarbeidspartnere som har lokal forankring i vårt område.

BYGGEPROSSESSEN STEG FOR STEG

1. Det første møtet

På ditt første møte kan det være lurt og gå igjennom hva du tenker vedrørende type bolig/fritidsbolig du ønsker, samt hvordan det vil passe inn på den tomta du eventuelt har kjøpt. 

Noen punkt som kan være lurt å tenkte over på forhånd er:

  • Hvilken kostnadsramme har du? 
  • Dine ønsker og behov? 
  • Størrelse og planløsninger?
  • Underleverandører?

Når du har tatt kontakt, hjelper vi deg videre uansett hvilket utgangspunkt du har.

2. Tomtebefaring

For å få en bolig/fritidsbolig som passer din tomt, samtidig som det tilfredstiller dine ønsker og behov utfører vi en tomtebefaring. Punkt vi ser på under en tomtebefaring er:

  • Er tomten skrå eller flat?
  • Hvordan er utsikten?
  • Hvilken himmelretning ligger tomten i?
  • Hva med adkomst og grunnforhold?

Alt dette går vi gjennom sammen med dere og sammen ser vi på de forskjellige muligheter og alternativer nettopp denne tomten har. Vi sjekker reguleringsplan og hvilke krav som stilles av kommunen.

3. Tegninger og tilbud

Vi samarbeider med dyktige arkiteter som kan tegne din bolig/fritidsbolig akkurat slik dere ønsker dersom dere ikke allerede har utarbeidet tegninger. Når tegninger er utarbeidet kan det regnes tilbud i henhold til disse og innhenter priser fra aktuelle underentreprenører dersom ønskelig. Så samles vi til et nytt møte hvor tegninger og tilbud gjennomgås.

4. Kontrakt

Velger du å bygge bolig eller fritidsbolig med oss er det tid for å skrive kontrakt. Vi bruker standardiserte kontrakter, som gir deg  trygghet for at lovverket blir fulgt. Kontrakten får du til gjennomlesning i forkant av kontraktsmøtet, hvor punkt for punkt blir gjennomgått før signering av begge parter. I avtalen står det alt fra pris, garantistillelse til dato for overtakelse.

5. Prosjektering

Vi går i gang med detaljeplanlegging av bygget. Alle rom skal spesifiseres og tekniske løsninger skal på plass. Vi avklarer løsninger med grunnarbeider, rørlegger og elektrikere. 

6. Byggesøknad

Dersom dere ikke allerede har engasjert arktitekt som tar seg av byggesøknaden tar vi gjerne denne jobben i forbindelse med nybygget. Byggesøknaden blir utarbeidet og sendt når kontrakten er underskrevet og underentreprenører er avklart. 

7. Oppstartsmøte

Når byggesøknaden er godkjent og byggingen skal i gang, er det vanlig med et oppstartsmøte. Her vil vi gjennomgå avtalen for å forsikre seg om at dere er enige om hva som er avtalt, eller om noe trenger å avklares, slik at alt blir som avtalt.

8. Byggeperioden

Materialer er bestill og vi klargjør for oppstart av prosjektet. Det skal støpes grunnmurer, råbygget skal opp og vår største prioritet er å få tett bygg. Arbeidene utføres fortløpende og vi står for koordinering mellom fagene for å få en så god framdrift som mulig. Vi har byggemøter underveis for å gjennomgå utført arbeid og oppdaterer dere for videre framdrift av prosjektet.

9. Overlevering

Det er en stor dag når boligen/fritidsboligen står ferdig og dere skal flytte inn. Ferdigattest er det formelle grunnlaget for å flytte inn. Dere får overlevert nøkler og FDV dokumentasjon for boligen overføres boligmappa.no 

10. Ettårskontroll

Etter at dere har hatt boligen/fritidsboligen i ett år, tar vi kontakt for en ny befaring, for å forsikre oss om at alt fungerer slik det skal.